Lịch 2014

Lịch 2014
Lịch 2014
Lịch 2014, Tết 2014 vào ngày mấy dương lịch Tết 2014 là ngày bao nhiêu dương lịch là câu hỏi rất nhiều thắc mắc.
January 2014. Tháng Chạp (đủ) / Tháng Giêng (thiếu). Năm Quý Tỵ & Giáp Ngọ. Đạolịch năm thứ 89. Kính chuùc Chö ÑaïÏo Höõu,. Ñaïo Taâm haïnh höôûng
Giới thiệu lịch vạn niên Việt Nam, Âm lịch... Lịch dầu âm hay dương đều do con người qui ước đặt ra. Thí dụ năm nay (2012) là năm mậu thìn, sang năm là
Lịch âm - Lịch vạn niên trực tuyến 1-2014, Tra ngày - Đổi ngày Âm Dương, Dương lịch- Âm lịch, Sưu tầm, Xem Dương lịch - Âm lịch theo tháng hoặc theo từng
 Bảng các ngày lễ âm lịch quan trọng cho 10 năm: 2013 - 2022 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét